گروه علوم کامپیوتر

تعداد بازدید:۱۱۶۷
گروه علوم کامپیوتر

گروه علوم کامپیوتر
 گروه آموزشی علوم کامپیوتر در سال 1388 در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرده است .

 


 

مدیر گروه : دکتر حامد شهرکی

درجه علمی : استادیار

گرایش : الکترونیک

شماره تماس :   31251255-054

داخلی :  1255

پست الکترونیک : h.shahraki@velayat.ac.ir

 


 

کارشناس گروه : آقای طلحه رودینی

شماره تماس : 31251255-054

داخلی :  1255

کلید واژه ها: گروه مهندسی برق و کامپیوتر علوم کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه