گروه علوم کامپیوتر

گروه علوم کامپیوتر

گروه علوم کامپیوتر
 گروه آموزشی علوم کامپیوتر در سال 1388 در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرده است .

 


 

مدیر گروه : دکتر علیرضا طاوسی

درجه علمی : 

گرایش : 

شماره تماس :   31251256-054

داخلی :  1256

پست الکترونیک : a.tavousi@velayat.ac.ir

 

 

کارشناس : آقای طلحه رودینی

شماره تماس : 31251255-054

داخلی :  1255