گروه مهندسی کشاورزی

تعداد بازدید:۶۹۴
گروه مهندسی کشاورزی

 

       

مدیر گروه : دکتر محسن زعفرانیه

درجه علمی : استادیار

گرایش : 

شماره تماس :   31251260-054

داخلی :  1260

پست الکترونیک : m.zafaranieh@velayat.ac.ir

 


 

کارشناس : خانم صفورا نارویی

شماره تماس :   31251260-054

داخلی :  1260