گروه مهندسی کامپیوتر

تعداد بازدید:۱۴۸۶
گروه مهندسی کامپیوتر

 

مدیر گروه : دکتر حامد شهرکی

درجه علمی : استادیار

گرایش : الکترونیک

شماره تماس :   31251255-054

داخلی :  1255

پست الکترونیک : h.shahraki@velayat.ac.ir

 


 

کارشناس گروه : آقای طلحه رودینی

شماره تماس : 31251255-054

داخلی :  1255

کلید واژه ها: گروه مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق مهندسی کامپیوتر علوم کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه