کارشناسان گروهها

تعداد بازدید:۵۸۲

کارشناسان گروههای دانشکده

عکس نام و نام خانوادگی گروه شماره تماس ایمیل
  طلحه رودینی مهندسی برق و کامپیوتر 31251255-054  
  سعید کفاش مهندسی عمران، صنایع 31251259-054  
  مهری ایرانی ریاضی و آمار 31251256-054  
  خانم سمیه قنبری معدن و زمین شناسی 31251260-054  
  ضیاالرحمن زراعتی مهندسی شیمی و مکانیک 31251259-054  
  خانم صفورا نارویی مهندسی کشاورزی و محیط زیست 31251260-054