ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۲۰۸

ریاست دانشکده
 

      

رئیس دانشکده : دکتر نرجس سابقی

درجه علمی : استادیار

شماره تماس :31251251-054

داخلی : 1251

پست الکترونیک : n.sabeghi@velayat.ac.ir 

 

 

 

کلید واژه ها: ریاست دانشکده دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه ولایت ایرانشهر