ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۶۴۵

ریاست دانشکده
 

        

رئیس دانشکده :دکتر تیمور تاجداری

درجه علمی : استادیار

شماره تماس : 31251251-054

داخلی :  1251

پست الکترونیک : tajdari.t@velayat.ac.ir

 

کلید واژه ها: ریاست دانشکده دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه ولایت ایرانشهر