گروه مهندسی کشاورزی

تعداد بازدید:۴۸۹
گروه مهندسی کشاورزی

 

مدیر گروه : دکتر محبوبه زمانی پور

درجه علمی : استادیار

گرایش : 

شماره تماس :   31251260-054

داخلی :  1260

پست الکترونیک : m.zamanipour@velayat.ac.ir 

 

 


 

کارشناس : خانم صفورا نارویی

شماره تماس :   31251260-054

داخلی :  1260