آرشیو اخبار

نخستین نشست هیات موسس با اعضای پیشنهادی هیات امنا و جمعی از شخصیت های ریاضی کشور در سالن کنفرانس دانشگاه ولایت
با هدف تاسیس خانه ریاضیات ایرانشهر برگزار شد

نخستین نشست هیات موسس با اعضای پیشنهادی هیات امنا و جمعی از شخصیت های ریاضی کشور در سالن کنفرانس دانشگاه ولایت

با هدف تاسیس خانه ریاضیات ایرانشهر، نخستین نشست هیات موسس با اعضای پیشنهادی هیات امنا و جمعی از شخصیت های ریاضی کشور در سالن کنفرانس دانشگاه ولایت برگزار شد. در این راستا نخستین نشست خانه ریاضیات با حضور مسئولین شهری ایرانشهر و چهره های شاخص ریاضیات کشور چون اقای دکتر رجالی پدر خانه های ریاضیات ایران، آقای دکتر خردپژوه نماینده شورای خانه های ریاضیات ایران، آقای دکتر واعظ پور استاد ریاضی و رئیس سابق انجمن ریاضی ایران، سرکار خانم دکتر توتونیان عضو شورای علمی اجرایی انجمن ریاضی ایران و دکتر قباخلو عضو کمیته تالیف کتب ریاضی دبستان برگزار شد.

ادامه مطلب
دکتر عقیل شاولی پور به سمت مدیر گروههای مهندسی عمران، صنایع، مکانیک و مهندسی شیمی منصوب گردید
با حکم سرپرست دانشگاه ولایت

دکتر عقیل شاولی پور به سمت مدیر گروههای مهندسی عمران، صنایع، مکانیک و مهندسی شیمی منصوب گردید گالری

در حکمی از طرف دکتر حامد نجفی، دکتر عقیل شاولی پور به سمت مدیر گروههای مهندسی عمران، صنایع، مکانیک و مهندسی شیمی منصوب گردید.

ادامه مطلب