برگزاری وبینار با همکاری انجمن علمی آمار

نقش آمار و احتمال در آینده پیش رو (یکشنبه ۱۴ آذر ساعت ۲۰)

تعداد بازدید:۶۷
یکشنبه ۱۴ آذر ساعت ۲۰، انجمن علمی گروه آمار با حضور استاد پیشکسوت دانشگاه فردوسی مشهد دکتر غلامرضا محتشمی برزادران وبینار انگیزشی برگزار می کند.
نقش آمار و احتمال در آینده پیش رو (یکشنبه ۱۴ آذر ساعت ۲۰)

وبینار انجمن علمی آمار دانشگاه ولایت با موضوع:
نقش آمار و احتمال در آینده پیش رو
سخنران: 
دکتر غلامرضا محتشمی برزادران
استاد آمار دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: یکشنبه ۱۴ آذر ساعت ۲۰
لینک وبینار:
https://www.skyroom.online/ch/u3719637816/anjoman


( ۱ )

نظر شما :