برگزاری جلسه هم اندیشی

جلسه مشترک اساتید مشاور انجمن های علمی با معاونت فرهنگی و مدیر مرکز رشد

۰۲ آذر ۱۴۰۰ | ۱۹:۱۰ کد : ۶۷۹ عمومی
تعداد بازدید:۹۳
در راستای هم اندیشی برای افزایش توان انجمن های علمی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه، جلسه مشترک اساتید مشاور انجمن های علمی با معاونت محترم فرهنگی دانشگاه و مدیریت مرکز رشد برگزار شد.
جلسه مشترک اساتید مشاور انجمن های علمی با معاونت فرهنگی و مدیر مرکز رشد

در راستای هم اندیشی برای افزایش توان انجمن های علمی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه، جلسه مشترک اساتید مشاور انجمن های علمی با معاونت محترم فرهنگی دانشگاه و مدیریت مرکز رشد برگزار شد. 

در این جلسه مطرح شد تا اساتید مشاور علمی و دانشجویان بازدیدی از خدمات و توانایی های مرکز رشد دانشگاه و مرکز نوآوری های اجتماعی و صنایع خلاق دانشگاه به عمل اورند.

کلید واژه ها: انجمن های علمی مرکز رشد مرکز نوآوری و صنایع خلایق دانشگاه ولایت


نظر شما :