برگزاری وبینار با عنوان ریاضیات دوستداشتنی

همزمان با گرامیداشت دهه ریاضیات برگزار شد

برگزاری وبینار با عنوان ریاضیات دوستداشتنی
تعداد بازدید:۶۷
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ولایت سرکار خانم دکتر نرجس سابقی رابط کمیته بانوان انجمن ریاضی در دانشگاه ولایت در گفتگو با سایت دانشگاه گفت : این وبینار به همت کمیته بانوان انجمن ریاضی و با حضور سخنران دکتر مجید میرزاوزیری استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد و عضو شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران برگزار گردید وی اظهار داشت این سخنرانی با حضور رئیس محترم انجمن ریاضی ایران جناب آقای دکتر صال مصلحیان، رئیس محترم کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران سرکار خانم اشرف دانشخواه و برخی اعضای کمیته بانوان برای اعضای هیات علمی، معلمان ریاضی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.
همزمان با گرامیداشت دهه ریاضیات برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ولایت سرکار خانم دکتر نرجس سابقی رابط کمیته بانوان انجمن ریاضی در دانشگاه ولایت در گفتگو با سایت دانشگاه گفت : این وبینار به همت کمیته بانوان انجمن ریاضی و با حضور سخنران دکتر مجید میرزاوزیری استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد و عضو شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران برگزار گردید

 وی اظهار داشت این سخنرانی با حضور رئیس محترم انجمن ریاضی ایران جناب آقای دکتر صال مصلحیان، رئیس محترم کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران سرکار خانم اشرف دانشخواه و برخی اعضای کمیته بانوان برای اعضای هیات علمی، معلمان ریاضی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.


( ۱ )

نظر شما :