گروه مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

تعداد بازدید:۴۳۳
گروه مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

      

مدیر گروه : دکتر محسن زعفرانیه

درجه علمی : استادیار

گرایش : 

شماره تماس :   31251260-054

داخلی :  1260

پست الکترونیک : m.zafaranieh@velayat.ac.ir


 

 

کارشناس : خانم صفورا نارویی

شماره تماس :   31251260-054

داخلی :  1260