اساتید گروه مهندسی صنایع

تعداد بازدید:۹۵
نام استاد مرتبه علمی آدرس ایمیل  
مهندس مسعود گرگیج مربی m.gorgich@velayat.ac.ir
دکتر مهران تمجیدی استادیار m.tamjidi@velayat.ac.ir
مهندس مهسا خاکسفیدی مربی m.khaksefidi@velayat.ac.ir
مهندس عبدالله سپاهی مربی abdollah.sepahi@velayat.ac.ir