نظریه رسته ها

۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۰۰:۱۲ کتاب های چاپ شده در دانشکده
تعداد بازدید:۱۲۵
مولفین: حسین فضائلی مقیمی، فاطمه راشدی

مولفین: حسین فضائلی مقیمی، فاطمه راشدی
ناشر: 

لینک توضیحات مولفین: لینک دانلود

سال نشر: 1400